fbpx

Därför ska du äta en antiinflammatorisk kost vid autoimmun sjukdom

Inflammation är kroppens eget sätt att skydda sig genom att göra sig av med patogener, skadade celler och andra irritanter för att påbörja läkningsprocessen. När någonting skadligt eller irriterande påverkar en specifik del av kroppen är den biologiska processen att försöka ta bort det.

Tecken på inflammation, speciellt akut inflammation är kroppens sätt att visa att den försöker läka sig själv. Men om kroppen är i ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd kan det leda till, eller vara ett resultat av, ett antal olika sjukdomstillstånd.

Genom att äta en antiinflammatorisk kost kan du hjälpa kroppen att hantera kronisk inflammation och lugna immunförsvaret för att underlätta läkning.

Sammanfattning

Inflammation – det är inte bara dåligt

Inflammation är en naturlig och livsviktig process som ständigt pågår för att skydda och reparera kroppen.

Korta perioder av inflammation hjälper bland annat till att träna immunförsvaret för att i framtiden lättare kunna hantera skadliga inkräktare.

På utsidan och insidan av kroppen lever bakterier som agerar som första försvarslinjen mot antigener, ämnen som kroppen inte känner igen, så som skadliga bakterier, parasiter och virus.

Om det lokala försvaret inte klarar av att hantera en attack släpper cellerna i den drabbade delen ut specifika ämnen för att kalla på hjälp. Immunförsvaret aktiveras och kommer till undsättning.

Det specifika området kan börja rodna, bli varmt, göra ont, få nedsatt funktion och svullna på grund av ökad blodtillförsel och ansamling av vätska.

I blodet finns vita blodkroppar vars uppgift är att ta hand om inkräktarna. Vita blodkroppar delas in i tre olika typer, Monocyter, Lymfocyter och Granulocyter som du kan läsa mer om i inforutan nedan.

Akut inflammation är livsviktigt för att försvara kroppen från antigener och reparera skada som precis uppstått. En nyligen stukad fot, ett skär- eller rivsår, brännskada med mera skapar en akut inflammation vilket är kroppens eget sätt att starta läkningsprocessen.

Kronisk inflammation, kan bli resultatet av en akut inflammation som inte läker ut av sig själv. Långvarig och mer diskret svullnad, rodnad och smärta kan tyda på kronisk aktivering av inflammatoriska processer som kan bli ett allt större problem med tiden och leda till uppkomst av diverse sjukdomar.

 
Immunförsvarets beståndsdelar

Monocyter
Monocyter är en del av det ospecifika och snabbreagerande immunförsvaret. Monocyter utvecklas till storätande celler vid namn makrofager som kapslar in bakterier och skadad vävnad för att transportera det ut ur kroppen. Nedan kan du se hur en makrofag jagar och äter upp bakterier

Lymfocyter
Lymfocyter är en del av det adaptiva, inlärda, immunförsvaret och delas in i B-, T- och NK-celler.

B-celler producerar specifika antikroppar som fäster på en antigen för att markera den för förstörelse av monocyterna.

Eftersom monocyter inte känner igen partiklar under en viss storlek kan antigener behöva klumpas samman och bilda immunkomplex som monocyten sedan kan attackera [1].

För att snabbt vara beredd ifall samma inkräktare återvänder kommer vissa B-celler fortsätta vara kvar i blodet även efter att den primära infektionen är över för att snabbt kunna reagera. Denna minnesfunktion över tidigare inkräktare är en mekanism bakom kroppens möjlighet att bli immun.

T-celler har som uppgift att reglera immunförsvaret genom utsöndrande av cytokiner men även att döda virusinfekterade och förändrade celler.

NK-celler, även kallat Natural Killer Cells, skyddar kroppen från skadade och virusinfekterade celler. Genom att initiera programmerad celldöd, aptos, oskadliggörs den infekterade eller skadade cellen genom att ta självmord. NK-cellerna är en viktig del av kroppens naturliga försvar mot cancer [2].

Granulocyter
Delas också in i flera olika typer och precis som Monocyter är dessa “storätare”. Vid infektion frisätter granulocyter flera olika inflammatoriska ämnen däribland histamin [3], en signalsubstans som kan ge allergiliknande symtom hos känsliga personer [4].

Kronisk inflammation och autoimmun sjukdom

Akut inflammation uppstår snabbt efter skada eller infektion men redan efter några dagar ska symtomen börjat lätta även om det i vissa fall kan dröja kvar i några veckor. Med kronisk inflammation kan symtomen dröja kvar i flera månader eller år om orsaken till inflammationen inte behandlas. En orsak till varför kronisk inflammation kan uppstå är som effekt av en autoimmun sjukdom.

 
Vad är en autoimmun sjukdom?

En autoimmun sjukdom innebär att immunförsvaret blir förvirrat och misstar kroppens egen vävnad för ett hot. Immunförsvaret börjar då utsöndra antikroppar mot specifika delar av kroppen till exempel sköldkörteln vid Hashimotos sjukdom eller tarmluddet vid Celiaki.

Exempel på autoimmuna sjukdomar

 • Alzheimer’s
 • Alopeci
 • Crohns sjukdom
 • Celiaki
 • Fibromyalgi
 • Graves sjukdom
 • Hashimotos tyreoidit
 • Lupus
 • Multipel skleros (MS)
 • Psoriasis
 • Reumatoid artrit
 • Ulcerös kolit

Fler exempel kan du hitta här.

Det är svårt att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget i förhållandet mellan kronisk inflammation och autoimmun sjukdom. Därför går det inte att säkert säga att kronisk inflammation är orsaken bakom uppkomsten av autoimmuna sjukdomar i alla fall.

Säkert är dock att inflammation är närvarande vid autoimmuna sjukdomar, antingen som ett resultat eller som underliggande orsak då inflammation är ett av tecknen för att påvisa att immunförsvaret aktivt bryter ner den egna vävnaden [5].

Behandling vid autoimmun sjukdom skiljer sig åt men ett gemensamt mål är att minska inflammationen genom att lugna immunförsvaret. I vissa fall skrivs mediciner som nedreglerar immunförsvaret ut. Dessa mediciner kan dock medföra problem då de öppnar dörren för opportunistiska organismer att invadera kroppen vilket i sin tur kan orsaka ännu mer inflammation genom utsöndrande Lipopolysackarider. [7, 8]

En alternativ behandling kan vara med hjälp av antiinflammatorisk kost där det finns flera anekdoter från personer som blivit hjälpta med att motverka effekterna av autoimmuna sjukdomar.

Födoämnesintolerans och läckande tarm

Kosten kan ha stor inverkan när det gäller att dämpa den inflammatoriska process som initieras av autoimmun sjukdom eller andra antigener som stimulerar immunförsvaret.

Läckande tarm är ett tillstånd som påvisats i en rad olika autoimmuna tillstånd och tros antingen kunna vara en föreliggande orsak eller ett resultat av den inflammation som uppstår. Ökad intestinal permeabilitet kan hittas bland annat hos personer som lider av MS, Crohns och Artrit. [9, 10]

 
Vad är läckande tarm?

Läckande tarm, vars medicinska namn är intestinal permeabilitet, är ett tillstånd där tarmen kan börja släppa igenom små osmälta matpartiklar och bakterier in i blodet och sätta igång den inflammatoriska processen.

Tunntarmen är täckt av en massa celler med små hår på, som kallas villi, vars uppgift är att fånga in näringsämnen och låta de passera in i blodet för vidare transport. Mellan cellerna finns en liten passage som endast är till för specifika partiklar med tillstånd att passera. Vid läckande tarm fungerar inte gränskontrollen och oönskade partiklar kan få tillstånd att passera vilket får immunförsvaret att reagera.

Läckande tarm tros vara en orsak bakom vissa autoimmuna sjukdomar genom uppkomsten av födoämnesintoleranser som i sin tur kan leda till att immunförsvaret misstar en antigen för kroppens egen vävnad.

Födoämnesintoleranser kan uppstå genom att små osmälta partiklar från en råvara kan ta sig in i blodet utan att vara fullt nedbrutna. Då kroppen inte kan använda sig av partiklar som ännu inte är fullt nedbrutna blir de istället mål för immunförsvaret som börjar producera antikroppar och inflammation uppstår.

På grund av immunförsvarets minnesfunktion kan en känslighet mot en specifik råvara bli resultatet eftersom b-cellerna är redo ifall samma antigen tar sig in i kroppen igen.

En födoämnesintolerans kan vara fallet vid hypotyreos och Hashimotos sjukdom där känslighet mot gluten tros vara en bakomliggande orsak. [11]

Teorin är att delar av glutenproteinet, som olovligen tagit sig in i blodomloppet på grund av läckande tarm, liknar de byggstenar som uppgör sköldkörteln. Immunförsvaret blir förvirrat och misstar sköldkörteln för en främmande partikel och börjar attackera den.

Läs mer om detta i inlägget: Läckande tarm, vad är det och går det att läka?

Reparera tarmen och minska inflammationen!

För att ge kroppen en chans att återhämta sig är det viktigt att förhindra vidare stimulans av immunförsvaret.

Genom att läka tarmen så att ofullständigt nedbrutna matpartiklar inte kan passera kan göra att inflammationen dämpas och antikropparna i blodet minskar med tiden. Detta gäller dock förutsatt att läckande tarm är en av de primära orsakerna bakom inflammationen och inte bara ett resultat av kronisk inflammation eller autoimmunitet. [12]

Tarmflorans roll vid inflammation och autoimmunitet

I tarmen finns det cirka 10 gånger fler goda bakterier än celler i kroppen. Beroende på en rad olika faktorer så som kosthållning, stress, alkoholvanor, medicinering med mera kan tarmfloran påverkas och vissa bakteriestammar kan bli mer dominanta än andra.

I en obalanserad tarmflora kan skadliga opportunistiska organismer,“dåliga bakterier”, få fäste och skapa ett kroniskt inflammatorisk tillstånd genom att utsöndra giftiga substanser så som Lipopolysakarider.

Opportunistiska organismer består av Lipopolysakarider (LPS) som fungerar som ett skydd för bakterierna. Det yttre skyddet av Lipopolysakarider kallas för endotoxin som när bakterien dör läcker ut i blodet och kan skapa stor oreda.

När LPS når blodet aktiveras immunförsvaret som försöker ta hand om det skadliga endotoxinet och den inflammatoriska processen är igång och kan påverka flera olika delar av kroppen.

Personer som lider av depression eller inflammatoriska tarm-, muskel- eller ledsjukdomar kan ha problem med förhöjda nivåer av Lipopolysakarider i blodet [1314, 15]. I vissa fall kan LPS leda till septisk chock och plötslig död vid höga doser [16].

Lipopolysakarider kan öka förekomsten av intestinal permeabilitet men kan även med hjälp av fett transporteras rakt in i blodet utan förekomsten av läckande tarm. För vissa personer kan därmed en diet bestående av stora mängder fett vara mindre bra medan det för andra människor är mer fördelaktigt.

För att ta itu med ett stimulerat immunförsvar och inflammation som beror på förekomsten av Lipopolysakarider behöver tarmfloran balanseras och de opportunistiska bakterierna konkurreras ut.

Med hjälp av en antiinflammatorisk kost kan tarmfloran förbättras men det är många fler livsstilsfaktorer som spelar in. Stress och sömn är två faktorer som är väldigt viktiga att balansera när det gäller att återställa en god tarmflora [17].

Ät en antiinflammatorisk kost

Det finns flera olika kostprotokoll som är framtagna specifikt för att försöka dämpa inflammation och lindra effekterna av autoimmuna sjukdomar. Två exempel är det autoimmuna protokollet” som är en vidareutveckling av dieten paleo och GAPS-dieten som är en vidarutveckling av The Specific Carbohydrate Diet (SCD) men det finns många fler.

Gemensamt för de två ovannämnda dieterna är att de fokuserar på att motverka läckande tarm genom att läka tarmslemhinnan och balansera tarmfloran för att stärka kroppens försvar.

På en föreläsning jag och Rebecca gick på i Lund med Dr. Tom O’Bryan sa han följande

All mat du väljer att äta är antingen inflammatoriskt eller antiinflammatoriskt utom möjligen rent vatten som kan anses vara neutralt. Tänk därför extra noga på vad du stoppar i dig.

En generell antiinflammatorisk kost brukar gå ut på att minimera mängden processad föda, undvika alkohol och socker samt att öka mängden grönsaker och frukter av olika former och färger [18]. Men beroende på vilka källor du läser kan de mer detaljerade råden skilja sig markant då vissa menar att rött kött bör undvikas medan andra menar att kött är en viktigt del av den läkande processen [19].

Rekommenderade kosttillskott

Kosten är självklart grunden för att läka läckande tarm och på så vis också lindra symtom av autoimmuna sjukdomar, men det finns en del kosttillskott du kan ta för att underlätta eller hjälpa till. I detta inlägg har vi nämnt flera men här kommer en sammanfattad lista:

profile
Johans kommentarer

Att undvika processad mat anser jag är grunden till hälsa rent generellt, speciellt efter att ha läst boken Nutrition and Physical Degeneration, och anser det därför vara en självklarhet om målet är att dämpa inflammation och lindra effekterna av en autoimmun sjukdom.

En generell antiinflammatorisk kost anser jag missa viktiga steg när det gäller att läka grundorsaken till inflammation och den autoimmuna processen i en initial fas. Där läggs inte något extra fokus på att motverka läckande tarm och balansera tarmfloran i en generell antiinflammatorisk kost, därför kan det vara bra att istället titta närmare på mer specifika protokoll så som GAPS och AIP.

Jag vill vara tydlig med att en antiinflammatorisk kost eller autoimmuna protokoll inte är någon garanti att läka från en autoimmun sjukdom. Autoimmuna sjukdomar anses vara obotliga men för det ska du inte ge upp hoppet. Det finns flera anekdoter från personer som har blivit hjälpta med olika autoimmuna kostprotokoll.

En metod som jag tycker är intressant är “Four Rs”-metoden som står för Remove, Replace, Repair och Reinocolate som också är en del av autoimmuna protokollen AIP och GAPS. Jag har själv använt mig av denna metod för att återhämta mig min psoriasis och har då också utgått från en blandning av det autoimmuna protokollet och GAPS för att anpassa min kost utifrån mina personliga behov.

Jag berättar mer om vad Four Rs-metoden innebär nedan.

Four Rs-metoden

 • RemovePlocka bort processad mat och andra livsmedel som tros kunna orsaka inflammation hos just dig. Inom kostprotokoll så som AIP plockas specifika livsmedel bort bland annat för att de innehåller lektiner och andra antinutrienter som kan irritera tarmslemhinnan och orsaka läckande tarm. Men även vissa livsmedel som är vanliga födoämnesintoleranser så som nötter och ägg.
 • ReplaceSe till att äta näringsrik och giftfri mat. Använd diverse tillskott för att optimera matsmältningsprocessen vid behov t.ex. tillskott för att förbättra produktionen av magsyra. En parasit-detox kan även vara fördelaktigt i detta steg. Personligen använde jag dessa två produkter, Holistic UltraBalans och Holistic UltraDetox (bör tas i kombination med varandra).
 • Repair  Tillför näringsämnen som hjälper till att dämpa inflammation och motverka läckande tarm. Redan genom att plocka bort födoämnen som stimulerar immunförsvaret kan återhämtningsprocessen påbörjas. Dock kan regelbunden konsumtion av läkande föda så som benbuljong som är rikt på gelatin/kollagen hjälpa till att reparera en läckande tarm. Tillskott av Omega-3kurkumin från gurkmeja eller genom att konsumera guldmjölk kan hjälpa till att dämpa inflammation i kroppen.
 • Reinocolate – Återför och stimulera tillväxten av goda bakterier för att balansera och stärka tarmfloran. Fermenterade livsmedel så som surkål är ett bra tillskott i kosten för att återföra goda bakterier. Livsmedel innehållande prebiotika fungerar som mat åt de goda bakterierna och är viktiga att få i sig regelbundet för att tarmfloran ska kunna hålla sig stark. Prebiotika hittar du bland annat i lök, vitlök, bananer med mera.

Kostprotokoll vid autoimmun sjukdom

Det finns olika kostprotokoll som kan vara lämpliga om du vill försöka äta dig frisk från autoimmuna sjukdomar. Jag nämnde några av de tidigare i denna artikel men listar de en gång till.

De olika protokollen rekommenderar att olika livsmedel utesluts och har väldigt olika syn på fibrer och stärkelse. Viktigt att tänka på när du väljer ett specifikt protokoll att utgå ifrån är att du kan komma att behöva göra individuella anpassningar för dina behov. Även om vissa livsmedel är rekommenderade inom ett protokoll betyder det inte per automatik att det är rätt för dig.

profile
Johans kommentarer

Där är två distinkta skillnader mellan GAPS och AIP. Jag har testat både GAPS och AIP och har kommit fram till att en blandning av de båda kostprotokollen fungerar bäst för mig.

Den första skillnaden är att vissa potatisväxter och fermenterade mjölkprodukter är tillåtna enligt GAPS men bör uteslutas helt enligt AIP.

Den andra skillnaden är synen på fibrer och stärkelse. Inom GAPS är endast grönsaker och frukter som innehåller en liten mängd stärkelse tillåtna för att förhindra tillväxt av patogena bakterier och parasiter. Inom AIP är dock synen helt tvärt om, där rekommenderas till viss del stärkelserika livsmedel som innehåller resistent stärkelse eftersom de kan hjälpa tillväxten av goda bakterier.

Tolerans av stärkelse är individuellt, vissa personer klarar av olika typer av kolhydrater medan andra kan behöva äta en kost som är låg på FODMAPS (fermenterbara kolhydrater som tas upp dåligt i tunntarmen och som kan orsaka problem med IBS hos vissa personer).

Lider du av bakterieöverväxt eller har problem med parasiter kan stärkelse bidra till ökade problem medan det fungerar bättre för andra. Här kan du läsa om ett icke vetenskapligt, men väldigt intressant, experiment kring stärkelse från Phoenix Helix

Personligen fann jag att en AIP-anpassad GAPS-diet fungerade bäst för mina behov. Vad det betyder är att jag starkt begränsade mitt intag av stärkelse men samtidigt uteslöt alla de råvaror som bör undvikas enligt AIP. Detta fungerade väldigt bra för mig och jag fick snabba resultat. Sedan dess har jag kunnat återföra en del av de livsmedel som inte är en del av AIP så som nötter och ägg utan några negativa reaktioner. Dock är jag fortfarande känslig mot för mycket stärkelse och anpassar därför min kost därefter.

Det autoimmuna protokollet (AIP)

AIP kan vara en bra utgångspunkt om du precis börjar att experimentera med kosten för att minska effekten av en autoimmun sjukdom. Protokollet går ut på att undvika specifika livsmedel som antingen är kända för att vara vanliga allergener eller som har egenskaper som kan stimulera immunförsvaret eller öka risken för läckande tarm.

Undvik

*Potatis, Tomater, Aubergine, Chili, Cayennepeppar, Paprika, Tomatillo, Gojibär med mera, inkluderar även kryddor som innehåller potatisväxter.

**Mjölkprodukter eller livsmedel som innehåller någon form av mjölkprodukt, snabbkaffe, havre, majs, hirs, ris och jäst

Ät mer av

 • Organkött och inälvor, desto mer desto bättre
 • Fisk och skaldjur, desto mer desto bättre. Undvik odlad lax och fet fisk från östersjön.
 • Alla typer av grönsaker, sikta mot så stor variation som möjligt vad gäller sorter och färger.
 • Alger, undvik chlorella och spirulina.
 • Kött, ekologiskt och gräsbetat eller vilt. 
 • Fett, från ekologiskt och gräsbetade djur, fet fisk, oliv-, avokado- och kokosolja
 • Frukt, ej mer än 20 gram fruktos per dag.
 • Fermenterade livsmedel, surkål, kombucha, kokoskefir, vattenkefir, kokosyoghurt.
 • Glycinrika livsmedel, allt som innehåller bindväv, leder och skinn, organkött och benbuljong.

Återintroduktion

AIP är ett temporärt kostprotokoll. Målet är att på sikt kunna återinföra livsmedel som annars är uteslutna.

Efter en tid med det autoimmuna protokollet påbörjas en fas av strikt återintroducering av tidigare uteslutna livsmedel. Under denna fas är det viktigt att endast införa ett uteslutet livsmedel åt gången och vara vaksam över eventuella symtom för att lättare se vilka livsmedel som tolereras väl och vilka som inte gör det.

Det underlättar om du för en noga ifylld loggbok för att kartlägga eventuella symtom.

15 kommentarer
Delta i diskussionen
 1. gravatar Therese

  Hej!
  Diabetes typ 1 är ju en autoimmun sjukdom,
  Hur skulle mina symptom på diabetesen kunna bli bättre mha denna kost?
  Jag kan ju aldrig få igång min insulinproduktion igen och att ens äta 1 gram fruktsocker ställer ju till det för mig.
  Känns lite förvirrande när ni skriver autoimmuna sjukdomar. Tacksam för svar ?

  Svara

  • Hej Therese,
   En autoimmun sjukdom är som du säkert känner till när immunförsvaret attackerar den egna vävnaden och i fallet diabetes typ 1 så är det de insulinproducerande cellerna eller insulin i sig själv som blir attackerat. Det autoimmuna protokollet, AIP, bygger på principen att plocka bort ämnen som orsakar ökad genomsläppliget i tarmen och balansera tarmfloran för att minska stimulans av immunförsvaret där med också inflammationen som uppstår. Vilken effekt det möjligen kan ha på typ 1 diabetes vet jag inte. Det beror troligen även på i vilket stadie man är, om insulinproduktionen är helt utslagen eller ej. Men då det är en kost som fokuserar på riktig mat med bra fetter och begränsar mängden stärkelse så kan det innebära ett lägre behov av insulin. Eftersom AIP är ett generellt autoimmunt protokoll så kommer individuella anpassningar behövas.

   Svara

 2. gravatar Therese

  Okej!
  Alla med diabetes typ 1 förlorar väl helt sin egen insulinproduktion tids nog.
  Bara tänker att en reducering av kolhydrater borde vara lösningen för oss men ville bara höra hur ni menar med att man kan få minskad symptom av sin sjukdom.
  Tack för svar!

  Svara

 3. gravatar Lena

  Hej, snälla stava rätt. Kan inte stå läkande tarm när du menar läckande tarm (leaky gut).
  Två helt olika saker.
  Mvh Lena

  Svara

  • Jag har gjort en sökning i artikeln men kan inte hitta någonstans där jag skrivit läkande tarm… Har du sett i syne eller kan du beskriva lite bättre var detta stavfel finns?

   Svara

 4. gravatar Sandra Dage

  Hej Johan,
  Jag undrar hur man/hur du började med AIP-kosten och uteslöt medicineringen? Sedan knappt 2 år tillbaka har jag diagnostiserats med Autoimmun Hepatit. Min respons på medicinering går si så där bra. Jag skulle verkligen vilja testa AIP (har även Huléns bok) eftersom jag inte vill äta kortison resten av livet.
  1) Trappade du helt enkelt ner med medicinen och påbörjade kosten eller äter du medicin också? Även min medicin förstör min lever så jag måste äta kortison för det.
  2) Hur ska jag ta det med läkaren. Har nämnt detta förut. Han är inte speciellt förtjust i idén

  Svara

  • Hej Sandra,
   Jag har “bara” behövt använda kortisonsalva för mina besvär och det har jag kunnat trappa ner i takt med att mina problem läkt. Eftersom jag inte tagit några starkare mediciner har jag inte behövt ta någon diskussion med min läkare. Att testa AIP är någonting du kan göra på eget bevåg, läkare är sällan med på banan när det gäller kostomställningar men prova och se hur det går. AIP är ju bara riktig mat så i min värld känns det mycket säkrare att laborera med mat än med mediciner. I takt med att du mår bättre (vilket du förhoppningsvis kommer göra) kan du ju lyfta det här med medicinering för din läkare, då blir hen säkert mer mottaglig.

   Svara

 5. gravatar Norbert

  Tjohopp,
  jag har länge velat prova AIP, GAPS eller SCD. (Nyss fått diagnos hypotyreos, den autoimmuna varianten)
  Har även haft problem med min mage och gaser, förstoppning, diarré om vartannat, i hela mitt liv.
  Problemet för mig är att det skulle vara mycket mycket svårt att utföra en av dessa antiinflammatoriska koster.

  Jag har provat AIP lite förut, och det allra första jag märker är att jag inte har nån energi. Överhuvudtaget.
  Träning. Jag älskar träning (inte alla sorters träning, utan mina favoriter såklart :-)), jag mår superbra av det.
  Ingen energi medför ingen träning, och inget roligt stoj, vilket medför en mycket deprimerad jag.
  Ingen energi medför också ingen möjlighet att studera, vilket inte heller är så värst bra.
  En mycket restriktiv kost medför mycket isolering från omvärlden, vilket även det gör mig deprimerad, och ja utesluten ur livet. :-/

  Har ni några tips på hur detta skulle lösas?

  Svara

  • Hej,
   Att bli orkeslös är normalt i början av en kostomläggning, det tar lite tid för kroppen att ställa om men det är ingenting som ska hålla i mer än ett par veckor annars är där någonting som är galet.

   En restrektiv kost måste inte innebära isolering från omvärlden, det innebär dock mer planering och eftertänksamhet. Det finns alltid en lösning, det gäller bara att lägga ner ansträngningen. Vad du vill och vad du behöver kan vara två skilda saker, ibland behöver man genomgå en period av sådant man inte vill göra för att få det resultatet man vill uppnå.

   Svara

   • gravatar Norbert

    Tack för ditt svar.
    Har ni några råd om hur man kan klara av en AIP-kost om man samtidigt behöver vara borta från hemmet en hel del, t.ex högre studier på universitet, eller har ni skrivit någon artiklel om det?
    och råd om hur jag kan klara AIP när resten av familjen inte är “någonting”.

    Det går inte att laga mat till dem eftersom nån är vegetarian och de flesta är mycket restriktiva i vad de tycker om att äta (absolut inte grönsaker). Jag har försökt påverka dem förut, men det är omöjligt. Och om jag skulle göra mat till fler än mig själv, blir det ju ett problem med att maten tar slut direkt.

    Svara

 6. gravatar Sofia

  Hur ska man tänka om man är vegetarian?

  Svara

  • Bra fråga – det du bör fundera på är om det ger dig det resultatet du är ute efter eller ej.

   Svara

 7. gravatar Susanne Larsson

  Vilken kost rekommenderas om man har svår psoriasis? Min sambo har tidigare haft kortison salva men sedan ett år tillbaka äter han en låg
  dos av cellgifter som har gjort det bättre men det vill han ju inte
  fortsätta med hela livet.

  Svara

 8. gravatar anders morberg

  Jag fick reda på symptom av post covid april/maj 2021, flera symptom men bland annat “irriterad mage”. Har ätit AIP sedan 11 maj, mår definitivt bättre och gick ned ett antal trevliga kilon på kuppen. 70 procent av kroppens immunförsvar finns i och runt tarmkanalen, jag tycker om det här protokollet, har börjat återintroducera, men kommer att försöka hålla fast vid principerna i en mindre strikt livshållning för det har fungerat för mig.

  Tack/Anders

  Svara

 9. gravatar Devika M Larsson

  Hej! Hittade nyss eran “sight”, flera intressanta artiklar, ej läst alla ännu.. Undrar såå varför man ska undvika spirulina- och chlorella-alger?! Tacksam om du vill förklara närmare..
  MVH
  Devika

  Svara

Lämna ett svar

Din epostadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är markerade med*