fbpx

Kolloidalt silver – nyttigt eller farligt?

Denna artikel innehåller annonslänkar, om du köper något efter att ha klickat på en av länkarna erhåller vi en liten provision som gör att vi kan fortsätta driva webbplatsen. Läs mer om hur vi väljer ut produkter

Kolloidalt silver har länge varit ett kontroversiellt ämne som väckt starka känslor. Många menar att det är ett mirakelmedel som kan bota både infektioner, sår och virus. Samtidigt hotar myndigheter försäljare av medlet med enorma böter om de marknadsför dess hälsofördelar. 

Idag säljs silvret främst i flytande form med syfte att desinficera vatten, men det går också att hitta ämnet i olika krämer, salvor och cerat.

Populära produkter innehållande kolloidalt silver är

Du kan läsa mer om dessa produkter längre ner i artikeln.

Nu ska vi titta närmare på vad kolloidalt silver faktiskt är och vad det är som gjort det så omdebatterat under de senaste åren. 

kolloidalt silver - nyttigt eller farlig

Vad är kolloidalt silver? 

Kolloidalt silver (KS) är en vattenlösning i vilken man tillsatt partiklar av silvermetaller. Dessa partiklar är mycket små – mindre än 1000 nanometer (en miljarddels meter) – och kan frigöra silverjoner, en av de giftigaste tungmetallerna. 

Silver har använts i tusentals år, framför allt för att rena vatten från bakterietillväxt. Vattnet höll sig dessutom längre om det förvarades i silverkärl. Ämnet har länge varit känt för sina antimikrobiella och antibiotiska egenskaper. I antikens Grekland brukade man till exempel strö silverpulver i sår för att minska risken för infektioner. 

Det var först i slutet av 1800-talet som man började använda silver i olika typer av läkemedel. Då upptäckte man nämligen att man med hjälp av elektricitet kunde lösa upp silverjoner i vatten. 

I början av 1900-talet användes kolloidalt silver flitigt mot influensor och infektioner, men när världens första antibiotikum introducerades i slutet av 1920-talet avtog användningen av silvret mer och mer. 

Vad är kolloidalt silver bra för?

Många som använder kolloidalt silver kallar det för ”naturens egen antibiotika”. Det går att hitta solskenshistorier både i nyheter, bloggar och sociala medier där användare hyllar silvrets fördelaktiga effekter. 

Nedan ska vi titta närmare på några av de främsta fördelarna med kolloidalt silver som kan stödjas av medicinska studier (dock inte på människor).

 • Verkar antibakteriellt och antimikrobiellt. KS har förmågan att kontrollera och i vissa fall helt eliminera antibiotika-resistenta bakterier. Enligt The Association for Advanced Colloid dödar vanlig antibiotika enbart ett dussin sjukdomsframkallande organismer medan silver kan döda upp till 650 stycken!
 • Bekämpar svampinfektioner. Provrörsstudier har visat att silvret har positiva effekter på diverse svampinfektioner – till exempel ringorm – även om effekten varierat mellan olika typer.
 • Lindrar hudåkommor. Silvret kan lindra diverse hudåkommor, till exempel akne, rosacea, utslag och eksem. Ämnet kan även påskynda läkningen av skadad vävnad. I en studie gjord av Journal of Family Medicine and Primary Care användes en gel innehållande silver för att stimulera läkningen av ytliga skottskador, vilket hade framgångsrika resultat.
 • Lindrar ögon- och öroninflammationer. Många menar att KS har lindrat lättare inflammationer i ögon och öron. Det finns viss forskning som stödjer detta (dock inte tillräckligt mycket för att man ska kunna erbjuda några konkreta bevis). 
 • Kan döda cancerceller. Något KS är extra känt för är sin påstådda förmåga att bekämpa cancerceller. Inga lyckade tester har utförs på människor, däremot visar vissa labbstudier att silvret dödat bröstcancerceller.
 • Kan minska virusaktiviteten hos AIDS-patienter. Studier (ej gjorda på människor) har visat att kolloidalt silver kan kväva HIV-virus och förhindra att det fäster sig vid värdceller. 

Tre produkter innehållande kolloidalt silver

Trots att det är förbjudet för företag att marknadsföra kolloidalt silver som hälsotillskott finns det fortfarande tillgängligt på marknaden. Det finns även ett flertal andra produkter – framför allt inom hudvård – innehållande KS som sägs ha sina fördelar.

Nedan ska vi titta närmare på tre populära produkter innehållande KS. (OBS! Vi uppmuntrar inte användning av silver för invärtes bruk utan tillhandahåller information till dig som läsare för att själv avgöra om du vill testa eller inte.)

1. Ionosil Kolloidalt Silver

Ionosil är kanske det mest kända varumärket inom kolloidalt silver på den svenska marknaden. Ion Silver, bolaget bakom produkten, grundades av Anders Sultan som anses vara en av Sveriges främsta experter inom KS. 

Produkten marknadsförs som en vattenreningsprodukt och sägs vara effektiv mot bland annat svamp-, virus- och bakterietillväxt. Blandningen består av desinficerat vatten innehållande 0,01 gram silver per liter. Silvret består i sin tur av 70 procent silverjoner och 30 procent nanosilver. 

Ionosils kolloidala silver marknadsfördes tidigare som ett effektivt läkemedel mot diverse sjukdomar. Läkemedelsverket satte dock stopp för denna reklam eftersom produkten inte är godkänd som läkemedel då dess effekter saknar vetenskapliga grunder. 

Du hittar produkten här

2. Ion Silver Silvercreme

Ion Silver Silvercreme är en hudkräm innehållande både KS och MSM (metylsulfonylmetan), organiskt svavel som förekommer naturligt i vår hud samt i vår bindväv. Krämen passar alla hudtyper och kan användas på hela kroppen. Den är dessutom fri från parfym, silikoner och parabener. 

Bortsett från KS och MSM innehåller krämen även desinficerat vatten, ekologisk mandelolja, e-vitamin och naturlig mjölksyra. Kunder har gett produkten höga betyg och säger att den hjälpt dem lindra både hudeksem, torr hy och rosacea.

Du hittar produkten här

3. EMS Salva

EMS Salva är en multifunktionell salva som verkar mjukgörande och fuktgivande. Salvan innehåller kolloidalt silver, MSM och EMU-olja som hjälper till att bygga upp och stärka huden på djupet. 

Salvan innehåller även kallpressad kokosolja, E- samt C-vitamin, ringblomma och eterisk lavendelolja. Bortsett från att hålla huden mjuk och elastiskt ger salvan även en fin lyster. Användare av salvan säger att den är utmärkt för rodnader, eksem och torr vinterhy.

Du hittar produkten här


kolloidalt silver- hur används det

EU inför förbud mot KS som tillskott

Den moderna formen av KS dök upp på den svenska marknaden strax efter millenniumskiftet, men drygt tio år senare förbjöds försäljning av kolloidalt silver som kosttillskott inom EU. Numera får medlet enbart marknadsföras som en vattenreningsprodukt. 

Beslutet om förbudet togs av EFSA (European Food Safety Authority), den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som via flera olika studier kom fram till att det saknades säkerhetsdata för användningen av silver. Beslutet verkställdes därefter av Livsmedelsverket.

Detta förbud är dock ingenting som hindrar konsumenter att fortsätta använda silvret av medicinska skäl. Trots varningar om dess biverkningar menar förespråkare att silvret kan behandla sår såväl som sjukdomar på ett mer effektivt sätt än andra läkemedel.

Är kolloidalt silver farligt?

Silver kan inte produceras av kroppen, men är samtidigt inte ett ämne vi behöver för att vara friska och må bra. Dock får de flesta i sig mindre mängder silver varje dag, så kroppen är inte obekant med ämnet. 

I dagsläget finns inga bevis för att KS har skadliga effekter på kroppen vid mindre doser. Vid större mängder eller längre användning visar dock forskningsstudier att det finns risk för skadliga hälsoeffekter. Nedan ska vi titta närmare på några risker med kolloidalt silver. 

1. Nanopartiklar kan påverka celler 

Silverpartiklarna i KS är så små att de kan klassas som nanopartiklar och dagens kunskap om dessa partiklar är begränsad. Nanopartiklar kan reagera med andra ämnen, binda proteiner och till och med förändra celler.

Det finns dock inga studier som visar på partiklarnas långvariga effekter.

2. Argyria 

Enligt livsmedelsverket finns det personer som vid långvarig invärtes användning av silver, även kolloidalt sådan, som har utvecklat argyria. Argyria är en åkomma som gör att hud och ögonvitor, ibland även inre organ, får en blågrå ton. Detta beror på att silverpartiklarna sprider sig till huden och partier som utsätts för solljus regelbundet drabbas extra hårt. 

Missfärgningen är permanent och kan inte botas, även om användaren slutar använda silver. Exakt hur stor mängd silver som orsakar åkomman är fortfarande okänt.

3. Risk för resistens 

Om bakterier ständigt utsätts för antibakteriella produkter kan de bli resistenta. Silverjonerna i KS kan verka bakteriedödande, men vid överdriven användning tror forskare att bakterierna kan bli motståndskraftiga.

En avhandling från Uppsala universitet visar att silver som används i bakteriedödande syfte kan framkalla resistens mot vanlig antibiotika. Detta då man upptäckt att sårförband innehållande silver efter ett tag förlorar sin bakteriedödande effekt på en del bakteriearter.  

4. Skador på inre organ 

En universitetsprofessor i toxiologi säger i en intervju med Dagens Hälsa att kolloidalt silver kan orsaka skador på inre organ. Silverjoner är vattenlösliga och kan därför tas upp enkelt ur matsmältningskanalen. Därefter kan silvret ansamlas i viktiga organ, till exempel njurar, lungor och hjärna, och kan skada cellernas DNA.

Värt att nämna är att man i de tester som utförs för att kunna dra dessa slutsatser har använt mycket höga doser silver. Dessutom har försöken enbart utförts på djur och inte på människor, vilket gör att det fortfarande inte är möjligt att dra säkra slutsatser. 

Hur mycket silver som faktiskt når blodomloppet beror på hur mycket silver man konsumerar samt i vilken form. 

5. Kan vara skadligt för miljön

Det finns delade åsikter gällande huruvida KS skulle vara skadligt för vår miljö. Enligt Livsmedelsverket beror skadligheten på vilken form av silver som släpps ut i naturen. Silverjoner är den allra giftigaste formen som skulle kunna orsaka skador på vattenlevande organismer. 

Samtidigt visar en Schweizisk studie att silverjonernas skadliga effekter neutraliseras när de släpps ut i vattendragen. Detta eftersom silverjonerna reagerar med svavel och andra organiska material som de påträffar i avloppssystemet och omvandlas till silversulfid (Ag2S), en kemisk förening av silver och svavel. Här kommer ett utdrag från studien (egen översättning): 

”Vi antar att sulfidering redan i stor utsträckning äger rum i avloppskanalen. Det är goda nyheter eftersom dessa saltkristaller orsakar mycket färre problem, silver är mycket mindre lösligt i denna form.”

En rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar samma resultat. Vid en vattenreningsprocess absorberas upp till 100 procent av silverjonerna i slammet där de sedan förvandlas till silversulfid.

Olika typer av silver

Denna artikel fokuserar på det kolloidala silvret, en lösning innehållande mikroskopiska partiklar. Det finns dock olika typer av silver och det kan vara bra att hålla isär dessa.

 • Silvernitrat (AgNO3) – rent silver som lösts upp i salpetersyra och som är upp till 200 gånger giftigare än kolloidalt silver. Detta ämne används ofta i tester och undersökningar gällande silver och dess effekter, vilket kan vara en aning missvisande med tanke på hur silvernitratets höga koncentration.
 • Silverklorid (AgCl) – ett salt där silverjoner kombineras med kloridjoner. Saltet används bland annat i framställningen av kläder med syfte att minska odörer och öka plaggens slittålighet.  
 • Kvicksilver (Hg) – ett metalliskt grundämne som klassas som ett av de allra farligaste miljögifterna. Kvicksilver är inte nedbrytbart, utan lagras i mark och vatten samt i levande organismer, till exempel i fisk. 
 • Tungmetall. Silver, tillsammans med ämnen som järn och zink, tillhör gruppen tungmetall som är ett samlingsnamn för metaller med hög densitet. 

Sammanfattning

Kolloidalt silver finns fortfarande tillgängligt på marknaden och många väljer att använda produkten i medicinskt syfte. Samtidigt finns det studier som visar att silvret kan ha skadliga effekter på kroppen (främst i samband med höga doser och långvarig användning). Dessa studier brukar dock tillbakavisas av de som förespråkar KS.

Åsikterna om KS är helt klart skilda och det är svårt att hitta objektiv information – vissa prisar dess ”mirakulösa” effekter medan myndigheter och forskare ser mer faror än fördelar.

Med den här artikeln vill vi belysa de olika åsikter som finns och samtidigt visa på det aktuella forskningsläget kring kolloidalt silver. Huruvida KS är bra eller inte är ingen lätt fråga att svara på och vi undviker att lägga några personliga värderingar i denna artikel.

Det finns onekligen personer som upplever stora fördelar samtidigt som myndigheter, media och läkarkåren starkt motsätter sig dess användning, i alla fall för invärtes bruk.

Det kan upplevas som häxjakt av både silvrets förespråkare som dess motståndare, där bland annat Helsingborgs Dagblad spelat en stor roll.

Vad tycker du om kolloidalt silver?

15 kommentarer
Delta i diskussionen
 1. gravatar Krister Joelsson

  Sven Erik Nordin har botat sin cancer. Skrivit om detta i sin bok Och cancern bara försvann.
  Min svägerska och jag följer hans metod.
  Bröstcancern borta!
  Har någon dött pga silverdrickan?
  Jämför med röka eller alkohol.
  I USA finns den Blå mannen och han mår alldeles utmärkt i sitt blåa skinn.
  Det har han berättat om i Oprah Winfrey talkshow.
  Glad höst
  Joel

  Svara

 2. gravatar Åsa Dittmer Håwi

  Hej! Jag drabbades för några år sedan av parasiten cryptosporidium. Jag blev rejält sjuk och enligt läkaren på vårdcentralen fanns ingen botande medicin utan det var bara att stå ut tills det förhoppningsvis skulle gå över av sig själv vilket tyvärr kunde ta lång tid. Jag skulle en dryg vecka senare åka på semester så jag var så ledsen och besviken. Jag kontaktade då min näringsterapeut. Jag var redan tidigare bekant med KS pga magproblem (obalans i tarmfloran). Hon gav mig rådet att ta en kur. Om jag minns rätt 30 ml ett par ggr/dag under några dagar och sedan trappa ned. Efter en vecka var jag i stort sett frisk och kunde åka på semester. Eftersom cryptosporidium är en anmälningspliktig åkomma blev jag uppringd av smittskyddsinstitutet (tro jag). Jag hade ingen aning var jag blev smittad men kunde berätta att jag redan tack vare KS var frisk.
  Med vänlig hälsning, åsa

  Svara

 3. gravatar Tommu Lilo

  Klart postiv produkt “allt” negativt beror på att pillermakarna inte vill ha konkurrens.
  Har inte blivit blå trots 20 års användning vid tillfälliga besvär. Överkonsumtion är aldrig bra oavsett vad du stoppar i dig!
  Att få använda naturmedel för att hålla sig frisk så mycket som möjligt borde vara en självklarhet men i den korrumperade läkemedelsvärlden är ju en frisk kund inget att ha!

  Svara

 4. gravatar Anna-Britt Bergström

  Fanns ingen hjälp att få för min urinrörskatarr, tog då KS i drygt ett halvår varje dag, ca 1-2 msk om dagen. Då blev jag frisk och har inte fått tillbaka besvären.

  Svara

 5. gravatar Lisbeth Eklund

  Vilken sorts KS använder ni när ni tar exvis 30 ml är det KS som man blandar ut i vatten Det är verkligen intressant

  Svara

 6. gravatar Anna-Britt Bergström

  Fanns ingen hjälp att få för min urinrörskatarr, tog då KS i drygt ett halvår varje dag, ca 1-2 msk om dagen. Då blev jag frisk och har inte fått tillbaka besvären.
  Jag köper KS på Hälsokraft, det står bara Kollodialt silver på flaskan.

  Svara

 7. gravatar Jessica

  Har använt KS under många år, både vid magsjuka (har för vår del fungerat väldigt bra om man är snabb att ta på tom mage vid minsta symtom och under starten av en magsjuka, även om övriga medlemmar i familjen varit sjuka har det funkat bra för att skona resten) och för att lindra vid fästingbett, sår, förkylningar etc. Har alltid en dunk hemma. Definitivt inget vi vill vara utan. Det är en väldigt bra produkt som definitivt kan mildra eller minska behov av vanliga mediciner och förkorta sjukdomstid om man tar det på rätt sätt. Alla har olika erfarenheter men i vår familj är silvret en god vän. 🙂

  Svara

 8. gravatar Ariana

  Tack för emailet . Jag använder KS, fick tips på hälsokostbutiken när min man blev kraftigt förkyld och fick ont i bihålorna, han sköljde med KS och på två dagar var besvären borta. Nu använder vi det för att rena dricksvattnet.
  Hälsnigar Ariana och Fredrik

  Svara

 9. gravatar Anna

  Hej!

  Ni säger er inte ta ställning, men länkar till försäljningsställen. Tycker ni detta är försvarbart? Dessutom innehåller artikeln sakfel, som att silver ”neutraliseras”. I och med detta kommer jag sluta följa er.

  Svara

  • Hej, på vilket sätt tar vi ställning genom att länka till försäljningsställen? Tycker det är högst relevant att du som läsare kan se i vilken form kolloidalt silver finns i handeln. I artikeln har vi framfört argument från både förespråkare som motståndare, det är ju helt och hållet upp till dig vad du vill göra med den informationen. Du får gärna också förtydliga vad för sakfel artikeln innehåller om det är så att du har mer kunskap om ämnet så att vi isåfall kan rätta till dessa, vi tar alltid tacksamt emot synpunkter från personer som har mer kunskap för att göra våra artiklar bättre.

   I vilket fall som helst så tackar vi för denna tiden om det är så att du väljer att avfölja oss.

   Allt gott!

   Svara

 10. gravatar Tord

  Nu när allt fler bakterier blir resistenta mot läkemedelsföretagens produkter ska vi nog vara glada för att det finns ett alternativ till dessa som har använts i århundraden utan att skapa resistens.

  Svara

 11. gravatar Helen

  Hej!
  Har haft KS hemma i 5-6 år. Och det har gjort att jag sluppit antibiotika för min rosacea. Och använt det till andra saker.
  Och inte blir man blå av det heller.
  Säger en sak. Hur mycket biverkningar finns det ej i vanlig medicin?.
  Har köpt många 5 liter dunkar. Kommer fortsätta göra det.

  Svara

  • gravatar Maria

   Hej Helen.
   Hur använder du KS mot rosacea?
   Mvh Maria

   Svara

 12. gravatar Camilla

  KS gjorde att jag blev av med min borrelia som jag inte lyckades bli av med efter 2 penicillin kurer. Så jag tror på det helt klart.

  Svara

  • gravatar Karin

   Hur doserade du mot borrelian?

   Svara

Lämna ett svar

Din epostadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är markerade med*