fbpx

Utmattningssyndrom: Stress och binjureutmattning

Denna artikel innehåller annonslänkar, om du köper något efter att ha klickat på en av länkarna erhåller vi en liten provision som gör att vi kan fortsätta driva webbplatsen. Läs mer om hur vi väljer ut produkter

Stress är någonting vi alla utsätts för i olika grad. Vissa är mer stresståliga än andra och återhämtningstiden skiljer sig också åt. Om du känner att du har mycket stress i ditt liv och har problem med kronisk trötthet, depression eller minnesförlust kan du lida av utmattningssyndrom och någonting som kallas för binjureutmattning.

binjureutmattning

Sammanfattning

 • Utmattningssyndrom är en samling symtom som uppstår efter långvarig ohanterad stress och kan vara ett resultat av binjureutmattning eller resultat därav.
 • Kortisol ska vara högst på morgonen (och göra dig pigg) för att sedan successivt sjunka och vara lägst på kvällen när du ska somna. En felaktig dygnsrytm är en bidragande faktor till utmattningssyndrom och vice versa.
 • Stress finns i ett antal olika former och är någon form av stimuli som kräver att kroppen måste kämpa för att vara i homeostas. Stimuli kan vara smärta, träning, koffein, kyla, sorg, brist på vila m.m.
 • Stress från dåliga matvanor, stora svängningar i blodsockernivåerna, är en bidragande orsak till utbrändhet men även stress från diverse intoleranser, miljögifter och infektioner kommer lägga ytterligare stress på kroppen.
 • Sömn är kroppens mest återhämtande och läkande tillstånd. Sömn är kritiskt för att återhämta sig från problem med utbrändhet. Läs vidare för 8 tips på hur du återhämtar dig.
 • Kosttillskott är ett bra komplement för att påskynda återhämtningen. Vi rekommenderar följande tillskott:
  • Zink – bidrar till produktionen av flera vitala hormoner, däribland sköldkörtelhormon och används för att lugna binjurarna.
  • Magnesium – innehåller 375 mg magnesium per tablett. Magnesium hjälper till med energiomsättning, brist på detta kan orsaka utmattning och nedstämdhet. Börja med 1 kapsel/dag.
  • B-vitaminkomplex – högdoserat tillskott av B-vitaminer som innehåller bl.a. B5, B6, B12 som hjälper till att motverka trötthet och ingår i celldelningsprocessen.
  • C-vitamin – tillskott som innehåller C-vitamin tillsammans med bioflavonoider. Kraftfull antioxidant som bl.a. är direkt involverad i produktionen av kortisol. Börja med 1000 mg/dag.
  • Holistic StressBalans – Innehåller adaptogena örter som kan hjälpa vid stress.
  • Ashwaganda – en ört som är känd för sin lugnande effekt.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en samling symtom som uppstår efter långvarig ohanterad stress och kan vara ett resultat av binjureutmattning eller tvärtom. Varför binjurarna är involverade kan du läsa om lite längre ner i artikeln.

Symtomen kan innefatta både fysiska och psykiska symtom som inte upplevs bli bättre av vila.

Utmattningssyndrom är ett globalt problem som rotar sig i det stressiga samhälle vi människor lever i idag. Utbrändhet, kronsik trötthet och depression blir bara vanligare och vanligare och går allt längre ner i åldrarna.

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas.

 1. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.
 2. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden,vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.
 3. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:
  1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
  2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
  3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet
  4. Sömnstörning
  5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
  6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.
 4. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
 5. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångest- syndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Källa: Socialstyrelsen.

När det kommer till utmattningssyndrom är där ett par körtlar som spelar en viktig roll, nämligen binjurarna.

Vad gör binjurarna?

Binjurarna är små körtlar som sitter precis ovanför njurarna och är en del av kroppens hormonsystem, kallat det endokrina systemet. Binjurarna har som uppgift att skapa och utsöndra ett antal viktiga hormon. Ett exempel är stresshormonet kortisol och står för en del av utsöndringen av könshormon, testosteron och östrogen.

Men i fallet utbrändhet och utmattade binjurar så är det främst kortisol som är det primära hormonet som diskuteras. När du blir utbränd hamnar dina hormon ur balans vilket kan märkas på allt från humör, energi till matsmältning.

Men innan det är dags att gå närmare in på symtom av utmattningssyndrom och utmattade binjurar är det viktigt att förstå vad som händer inne i kroppen och hur olika organ kommunicerar med varandra.

HPA-axeln

Binjurarna är en del av HPA-axeln, även kallat stressaxeln.

När kroppen svara på en stressfull situation genom flykt- eller kampresponsen kommunicerar hypotalamus med hypofysen genom att utsöndra CRF (kortikotropinfrisättande hormon). Hypofysen pratar i sin tur med binjurarna genom ACTH (adrenokortikotropiskt hormon) som sedan säger till binjurarna att utsöndra kortisol.

Det intressanta att ta med sig från detta är förståelsen att utmattade binjurar inte enbart är isolerat till binjurarna. Alla organ inkluderade i stressaxeln kan vara påverkade.

Problem med binjureutmattning betyder inte nödvändigtvis att det är något fel på binjurarna. Det kan t.ex. bero på att signalerna aldrig kommer fram till binjurarna.

HPA-axeln och dygnsrytm

HPA-axeln är en del i kroppens svar på dygnsrytm. Utsöndringen av kortisol ska vara som högst på morgonen för att sedan sjunka under dagen och vara som lägst på kvällen vilket gör oss redo för sömn. En felaktig dygnsrymt, vara uppe sent på nätterna, kommer påverka de organ inblandade i HPA-axeln och är en bidragande faktor till utmattade binjurar.

Men för att inte bli allt för djupgående och långdragen så släpper vi HPA-axeln för denna gången och börjar istället kika på vad stress är för någonting.

Stress i olika skepnader

Stress finns i ett antal olika former men det tolkas av kroppen på precis samma sätt, nämligen genom att skapa ett flykt- eller kamprespons vilket kommer sätta igång den process som beskrevs i HPA-axeln.

Stress är någon form av stimuli som kräver att kroppen måste kämpa för att vara i homeostas. Exempel på stimuli kan vara smärta, träning, koffein, kyla, sorg, brist på vila/sömn och så vidare.

Olika typer av stress

 1. Fysisk
 2. Kemisk
 3. Psykisk
 4. Elektromagnetisk
 5. Termisk (värme)
 6. Näring

Stress komma i många olika skepnader men de påverkar ändå kroppen på samma sätt. Den totala stress kroppen är under är alla de sex olika stresstyperna summerade tillsammans.

När man tänker på stress som den summerade massan av alla de olika stresstyperna är det lättare att förstå att stressnivån snabbt kan växa sig stor om man inte lever ett välbalanserat liv.

Stress från dåliga matvanor är något som många lider av. Stora svängningar i blodsockernivåerna är en bidragande orsak till utbrändhet men även stress från diverse intoleranser, miljögifter och infektioner kommer lägga ytterligare stress på kroppen.

Utmattningssyndrom: symtom på binjureutmattning

Det finns en mängd olika orsaker till varför problem med utmattningssyndrom och utmattade binjurar uppstår.

I många fall går det att se tillbaka och finna en specifik händelse eller period i livet som fick stressnivån att bli överväldigande och som var den utlösande faktorn.

Många lever med kronisk stress. När det sker en väldigt stressfull situation, till exempel när en närstående går bort, man råkar ut för någon typ av olycka eller svår sjukdom så kan det lägga så stor stress på kroppen att utbrända binjurar blir ett faktum.

På Dr. Wilson’s, författaren av boken Adrenal Fatigue: The 21st Century Stress Syndrome, hemsida går det att svara på ett frågeformulär för att avgöra om man lider av utmattade binjurar och vilken grad av utbrändhet man lider av. Utmattade binjurar delas in i 3 olika nivåer som sträcker sig från mild till svår binjureutmattning.

Du kan göra testet för utmattade binjurar här: https://adrenalfatigue.org/burnout-questionnaire/. Testet är på engelska, än har jag inte hittat något bra test på svenska.

Återhämta dig från utmattningssyndrom

Först och främst gäller det att försöka varva ner och ge kroppen tid att återhämta sig. Att försöka hålla samma tempo som innan kommer bara göra återhämtningsprocessen längre.

Sömn är kritiskt för att återhämta sig från problem med utbrändhet

Sömn är kroppens mest återhämtande och läkande tillstånd. Under tiden vi sover utförs både fysisk reparation av muskler och organ men även psykisk reparation så som placering av minnen.

Längre perioder av stress är någonting som kroppen inte är anpassad för vilket är anledningen till varför så många tillslut når gränsen och blir utbrända.

Hitta balansen

För att inte bli utbränd och lida av utmattningssyndrom är det viktigt att balansera sitt liv och tänka på att det inte hela tiden går att göra av med energi utan att stanna upp en stund, låta kroppen återhämta sig och samla på energi. Nu pratar jag inte bara om energi från mat utan även om din livskraft, din inre glöd.

Tillräckligt med energi från mat får de flesta för att kunna driva kroppens muskler och interna system men att låta huvudet och sinnena samla energi är någonting som ofta glöms bort. Våra sinnen är ständigt stimulerade eftersom vi är omgivna av tv, datorer och telefoner hela dagarna vilket gör att vår hjärna inte får chansen att vila.

Ett bra steg i att låta våra sinnen slappna av är att koppla ner från elektroniska apparater och istället göra något så enkelt som att läsa en bok, meditera eller ta en promenad.

Rekommenderade kosttillskott vid utmattningssyndrom

 • Zink – bidrar till produktionen av flera vitala hormoner, däribland sköldkörtelhormon och används för att lugna binjurarna.Zinkbrist kan uppstå som ett resultat av långvarig stress, här kan du läsa mer om vilka symtom som kan indikera att du lider av zinkbrist.Välj ett tillskott av zink är det viktigt att det innehåller pikolinsyra. Pikolinsyra krävs för att kroppen ska kunna ta upp zinktillskottet. Vi rekommenderar det här zinktillskottet.
 • Magnesium – innehåller 375 mg magnesium per tablett. Magnesium hjälper till med energiomsättning, brist på detta kan orsaka utmattning och nedstämdhet. Börja med 1 kapsel/dag.
 • B-vitaminkomplex – högdoserat tillskott av B-vitaminer som innehåller bl.a. B5, B6, B12 som hjälper till att motverka trötthet och ingår i celldelningsprocessen.
 • C-vitamin – tillskott som innehåller C-vitamin tillsammans med bioflavonoider. Kraftfull antioxidant som bl.a. är direkt involverad i produktionen av kortisol. Börja med 1000 mg/dag.
 • Holistic StressBalans -Innehåller adaptogena örter som kan hjälpa vid stress.
 • Ashwaganda – en ört som är känd för sin lugnande effekt. Här kan du läsa mer om vilken ashwaganda som är bäst att välja.

 

Resurser

 1. Adrenal Fatigue: The 21st Century Stress Syndrome – James L. Wilson
 2. Utmattninssyndrom-intervju – Dr. Dan Kalish
 3. Balanced bites #15 – Diane Sanfilippo
 4. Adrenal gland hormon secreation – University of Maryland Medical Center
 5. Konsten att äta, träna och må bra! – Paul Chek
8 kommentarer
Delta i diskussionen
  • gravatar Hälsa som livsstil

   Tack själv för att du är inne och läser. 🙂
   /Johan

   Svara

 1. gravatar Ninna

  Så klokt skrivet, precis såhär var det för mig och som jag saltade maten……. Ta hand om dig. Hälsningar Ninna ?

  Svara

 2. gravatar AnnLotta

  Mycket bra läsning för min del….! Tack för nyttig info! 🙂

  Svara

 3. gravatar Johanna

  Mycket intressant information. En fråga bara- är binjureutmattning och ME samma sak?

  Svara

  • Utmattningssyndrom och ME kan likställas. Binjureutmattning är mer en orsak bakom utmattningssyndrom, ME/CFS. Men de råd som står i artikeln gäller även för personer med ME/CFS.

   Svara

 4. gravatar Elisabeth

  Drabbats för över 20 årseda, när utbrändhet inte fans. Har i fler omgångar varit på väg tillbaka, och har/lever på gränsen. Så dum man är tänker skall bara…. Jag klarar lite till….. Mycket bottnar nog i uppfostran, man skall vara “duktig” fixa och klara allt. (jag skyller på min mormor ? järn kvinnan ) nu har min man drabbas, och utav min erfarenhet av olika behandlingar och vita miner, mineraler mycke sömn,
  olika “smodis” shorts nyttig mat. (tyvärr så har jag inte lyckas få till motionen) så är han på väg tillbaka, men det behövs inte mycket för att gå ett steg tillbaka. Att man inte lär sig. Vi kämpar på med att försöka ta det lugnt, vårda oss själva. Vi vill ju leva livet, inte bara åka med.

  Svara

Lämna ett svar

Din epostadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är markerade med*