fbpx

Guide: CBD olja – vad är det bra för och hur används det?

Denna artikel innehåller annonslänkar, om du köper något efter att ha klickat på en av länkarna erhåller vi en liten provision som gör att vi kan fortsätta driva webbplatsen. Läs mer om hur vi väljer ut produkter

CBD-oljans vara eller icke vara i Sverige har varit på tapeten flera gånger. Turerna har varit många om huruvida produkter med cannabidiol ska få säljas eller ej men vad är CBD-olja egentligen? Vad används det till? Och vad ska man tänka på vid val av olja?

I denna guide reder vi ut lite frågetecken kring CBD-olja (kallas ibland hampaolja). Det är däremot viktigt att skilja på hampaolja och hampafröolja. CBD-olja utvinns från hampaplantans stjälk, löv, blommor och stam medan hampafröolja utvinns ur hampafrön.

Du kan köpa CBD-olja hos Nordic Oil här. 

Vad används CBD-olja till?

Cannabisplantan har historiskt sett används i medicinska syften för olika åkommor. Det har framförallt använts för att lindra smärta (bland annat reumatisk värk och artros), dämpa ångest, och lindra symtom från epilepsi.

Det finns många olika påståenden kring effekten av CBD-olja men det saknas vetenskapligt stöd för många av dessa. Då cannabis har varit och fortsatt är klassificerad som narkotika har detta försvårat forskningen kring dess medicinska potential.

Alltså finns det praktiska skäl till att ämnet är rätt dåligt studerat, men det finns otaliga anekdotiska beskrivningar från människor som blivit hjälpa av just CBD-produkter.

Vanliga användningsområden:

 • lindra ADHD
 • lindra smärta
 • lindra artrit och psoriasisartrit
 • lindra epilepsi
 • lindra reumatisk värk
 • lindra ångest och oro
 • lindra sömnproblem och få bättre sömn
 • lindra migrän

I denna artikel har ett forskare gått igenom en rad studier på cannabidiols medicinska effekter och kunnat identifiera några områden där CBD kan vara av intresse. Observera dock att det rör sig om läkemedel med CBD, ofta i mycket högre doser än vad som förekommer i de CBD-produkter som säljs fritt på marknaden.

Dessa områden är epilepsi (framförallt svårbehandlad epilepsi), schizofreni/psykossjukdomar och beroendesjukdomar såsom alkoholmissbruk, kokainmissbruk och missbruk av opioider (ex. heroin).

Som nämnts ovan har det i dessa studier använts mycket höga doser i jämförelse med den dos du kan uppnå genom CBD-oljor eller andra CBD-produkter på marknaden .

Vad är CBD och är det lagligt?

CBD är en av flera olika så kallade cannabinioder som finns i cannabisplantan.

Många tänker nog på den olagliga substansen THC när dom hör ordet cannabis, men till skillnad från THC har CBD inga psykoaktiva egenskaper. Du kan alltså omöjligen bli “hög” på CBD-olja.

Högsta domstolen har tidigare i år slagit fast att CBD-olja innehållande THC ska klassas som narkotika. Men CBD-produkter utan spår av THC har varit lite av en gråzon.

EU-domstolen konstaterade däremot i november i år att CBD utan spår av THC inte kan klassas som narkotika och att medlemsstater inte får förbjuda marknadsföring av CBD.

En medlemsstat kan inte förbjuda saluföring av cannabidiol (CBD) som lagligen har tillverkats i en annan medlemsstat, när den har utvunnits ur hela cannabis sativaväxten och inte enbart ur dess fibrer och frön.

Europeiska unionens domstol
PRESSMEDDELANDE nr 141/20
Luxemburg, den 19 november 2020

CBD-produkter, framställda från industrihampa, utan spår av THC bör rimligen därmed vara lagligt att sälja, köpa och använda. Dock har detta inte förtydligats närmare i Sverige än.

Produkter med CBD

Det finns flertalet produkter med CBD men de vanligaste är oljorna som är lätta att dosera och inta. För nybörjare rekommenderas att börja med 5% och därefter öka upp om det inte upplevs tillräckligt.

Ökande popularitet

Synen på CBD har blivit betydligt mer avslappnad och få skulle idag se det som en drog. Exempelvis har cannabidiol tagits bort från antidopningsorganisationen Wada’s lista över förbjudna substanser.

Det har naturligtvis också medfört att försäljningen ökat kraftigt och att det dykt upp fler tillverkare på marknaden.

I USA är CBD-industrin otroligt stor och lönsam. I Sverige är det en växande marknad där Läkemedelsverket i april beslutat att CBD-produkter ska anses vara ett läkemedel. Detta beslut har medfört att 4 företag (Scandinavian Hemp, Nordic Med Can, Hemply Balance, Nirvara) har förbjudits från att sälja CBD-produkter. Några har överklagat beslutet och fått rätt att sälja produkter tills det hela är avgjort. Du kan läsa mer om det här.

Hur detta påverkar CBD-produkter på marknaden i stort är lite oklart, det finns många fler företag som säljer CBD-produkter som inte omfattas av beslutet i dagsläget..

Kvalitet

Det är viktigt att välja CBD-produkter av hög kvalitet. Cannabisplantan är väldigt duktig på att suga åt sig tungmetaller ur jorden och det har visat sig att CBD-produkter gjort från plantor odlade i Kina innehåller höga mängder tungmetaller.

Idag finns det odlingar både i Sverige och Europa där risken för tungmetaller i slutprodukten är väldigt låg.

Hampa är en väldigt tålig planta som enkelt kan odlas utan bekämpningsmedel eller andra kemikalier. Odling av hampa sker alltså generellt giftfritt men inte alltid ekologiskt.

Det finns några olika metoder för att extrahera oljan ur plantan, några av dessa är CO2 extraktion (alltså koldioxidutvinning – dyrare metod) och alkoholextraktion (billigare metod). Alkoholextraktion som görs på rätt sätt utan rester i slutprodukten är inte nödvändigtvis sämre än koldioxidutvinning, men koldioxidutvinning anses generellt vara mer säker.

Biotillgängligheten kan också variera mellan olika produkter. Biotillgänglighet betyder helt stort upptag av produkten som sker i kroppen. En hög biotillgänglighet är alltid viktigare än bara koncentrationen, oavsett vad det gäller för kosttillskott.

Hög koncentration med låg biotillgänglighet kan alltså ge lägre effekt än en produkt med låg koncentration men med hög biotillgänglighet.

Hur används CBD och hur doseras det?

CBD-produkter finns som sagt i några olika former. Den vanligaste formen är CBD-olja. CBD-olja är CBD utblandat med en bärarolja som kan vara hampafröolja, kokosolja eller olivolja. Koncentrationen av CBD kan variera mellan 1% och 15%. En vanlig koncentration att börja med är runt 5%.

Vanlig dosering är att börja med 1 droppe och sedan öka med 1 droppe per dag tills uppnådd effekt. Oljebaserad CBD-olja droppas vanligtvis under tungan där den får ligga i 90 sekunder och verka innan man dricker något. Dosering kan variera mellan olika tillverkare och beroende på vilken koncentration du valt så följ tillverkarens anvisningar.

Om du blir tröttare än vanligt av CBD-produkten kan du behöva minska dosen och vänta längre mellan högre dos, dvs öka med 1 droppe varannan dag eller 1 droppe i veckan.

Det finns också vattenlöslig CBD-olja och pulver som kan tillsättas i valfri varm eller kall dryck.

CBD-olja i kapslar är lämpligt för den som vill ta bestämda doser och tycker att kapslar är smidigare.

Du kan hitta CBD-produkter här.

Vilka biverkningar kan CBD orsaka?

CBD-olja kan ha biverkningar även om de inte är så vanliga. Om du upplever att du blir deprimerad, yr, trött eller liknande behöver du se över doseringen eller sluta ta det helt.

Relaterade artiklar

1 kommentar
Delta i diskussionen
 1. gravatar Johan

  Tack för denna viktiga information!

  Svara

Lämna ett svar

Din epostadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är markerade med*