Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Det är helt gratis, bara fyll i din epostadress och tryck skicka.
 • Kan kål göra dig sjuk?

  Denna artikel kan innehålla annonslänkar

  Vi fick en artikel mailad till oss från en av våra läsare som ville att vi ska dela med oss av våra åsikter, artikelns rubrik är People Are Getting Seriously Sick From Eating Kale och handlar om en undersökning gjord på tungmetaller i grönkål och andra bladgrönsaker. Informationen till den tidigare nämnda artikeln är hämtade från följande artikel som är originalet, The Vegetable Detective.

  För att göra en lång historia kort så säger artikeln att kål och gröna bladgrönsaker tar upp tungmetaller ur jorden vilket sedan människan får i sig vid konsumtion av grödan. Undersökningen visade att tungmetallerna var närvarande i så väl ekologiskt odlad kål som konventionell.

  Jag ser egentligen ingenting konstigt i detta påstående att kål och andra bladgrönsaker skulle ta upp tungmetaller om de finns närvarande i jorden. Jag har i tidigare inlägg skrivit om det som jag kallar för livets hjul som beskriver jordens kretslopp. Allting börjar med jorden, från jorden kommer växter som sedan äts av djur och människa. Människan i sin tur äter av djuren och tillslut när människan dör återvänder denne till jorden och kretsloppet är slutet. Så med andra ord, finns det gifter i jorden, kommer det finnas i växterna. Finns det gifter i växterna kommer det finnas i djuren och sen även i oss människor.

  Det finns dock vissa växter som är bättre på att ta upp specifika typer av gifter och tungmetaller än andra till exempel korsblommiga växter så som kål, blomkål, brysselkål men även sallad och potatis [1]. Rotfrukter är speciellt viktiga att odla i ren jord, det finns till och med idéer om att använda morötter som ett sätt att sanera förorenad jord [1].

  Så med andra ord, finns tungmetallerna i jorden kommer de också att finnas i varierad halt i grödorna som odlas i jorden. I orginalartikeln står det att prover tagna på grönkål från en specifik ekologisk gård i Kalifornien visade låg halter av tungmetaller medan prover från andra ekologiska gårdar visade på förhöjda halter. Detta visar återigen på att jorden är det som spelar den centrala rollen i mängden tungmetaller i grödor.

  Den frågan som jag finner mest intressant är, var kommer tungmetallerna ifrån som förorenar jorden?

  Det finns flera olika källor till tungmetaller i matjord. Dels finns de där naturligt i varierande halter men halterna har på senare tid ökat i svensk åkerjord. Under 1900-talet har mängden bly i jorden ökat med 15 procent på grund av atmosfäriskt nedfall och mängden kadmium stigit med 30% på grund av användningen av handelsgödsel [3]. Kemiska utsläpp och besprutningsmedel som sprids genom vattendrag och grundvatten är också en bidragande effekt till ökade halter tungmetaller och miljögifter men även angränsade trafik och konventionellt jordbruk som ligger intill åkermarken påverkar.

  Är all grönkål full med tungmetaller?

  Svaret på den frågan är nej, precis som det står i orginalartikeln. Det beror helt och hållet på hur ren jorden är. Kravcertifierade gårdar har hårda krav på sig för att minska halten tungmetaller och andra gifter i grödorna och sprider till exempel inte ut avloppsslam som kan innehålla allt möjligt så som kadmium, läkemedelsrester etc. på åkermarken [4]. Ut över det måste det finnas en skyddszon på minst 25 meter mellan en ekologisk och en konventionell åker för att minska spridningen av oönskade ämnen [4].

  Trots att du köper ekologiskt certifierade grödor är det inte garanterat att de är fria från tungmetaller, det hänger helt och hållet på innehållet i jorden och det går endast att ta reda på genom att göra en analys av jorden eller grödorna. Jag har letat men kan inte hitta någon bra information om gränsvärden för tungmetaller i ekologisk åkermark.

  Avslutning

  Min åsikt är att det är bättre att köpa ekologiskt eftersom ekologiska gårdar har hårdare krav när det kommer till att hålla åkermarken fri från gifter. Men om du vet att du äter kål eller andra korsblommiga växter dagligen kan det vara en bra idé att börja rotera din mat lite mer. En varierad kost är viktig, inte bara utifrån att minska mängden miljögifter du får i dig utan även för att få i dig näring från flera olika källor. En fyradagars rotation, där du äter ett livsmedel högst var fjärde dag är en rotation jag själv försöker följa.

  Kommentarsfältet är öppet för tankar och funderingar!

  Johan

  PS. Gilla Hälsa som livsstil på Facebook Instagram eller Twitter och glöm inte bort att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

  Kostrelaterat

  Lämna en kommentar

  Lämna ett svar