Adrenal fatigue

Utmattningssyndrom är en samling symtom som uppstår efter långvarig ohanterad stress och kan vara ett resultat av binjureutmattning eller tvärtom.

Det finns en mängd olika orsaker till varför problem med utmattningssyndrom och utmattade binjurar uppstår. I många fall går det att se tillbaka och finna en specifik händelse eller period i livet som fick stressnivån att bli överväldigande och som var den utlösande faktorn.

Många lever med kronisk stress. När det sker en väldigt stressig situation, till exempel när en närstående går bort, man råkar ut för någon typ av olycka eller svår sjukdom så kan det lägga så stor stress på kroppen att utbrända binjurar blir ett faktum.

Denna bok går djupare in på just binjureutmattning och är den bok vi använt bland annat för att skriva följande artikel:

Utmattningssyndrom: Stress och binjureutmattning

Se aktuellt pris